Vi har et overordnet mål om å hjelpe personer med en tidligere ruserfaring, tilbake til meningsfylte dager. Derfor driver vi verksted med høy sykkelfaglig kvalitet og utmerket service, samtidig som vi hjelper enkeltmennesker videre i...